Kruszenie betonu


– wywóz i utylizacja materiałów porozbiórkowych
– kruszenie betonu oraz cegły porozbiórkowej